Professionele standaard

Register Chiropractoren bieden slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de client, waarbij de rechten van de client zorgvuldig in acht worden genomen en de client ook overigens met respect wordt behandeld.

Register Chiropractoren zijn bekend met en werken conform de volgende regels en normen:


Huishoudelijk reglement

Reglement op de vakbekwaamheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol melden

Beroepsnorm cervicale manipulaties

Beroepsnorm röntgen

Beroepsetische code

Prestatie omschrijving

Vereisten nota

Richtlijn dossiervorming

Richtlijn opstellen praktijk protocol

Richtlijn opstellen calamiteitenplan

WHO-guidelines

ICA-guidelines