Professionele standaard

Register Chiropractoren bieden slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de client, waarbij de rechten van de client zorgvuldig in acht worden genomen en de client ook overigens met respect wordt behandeld.
Register Chiropractoren zijn bekend met en werken conform de volgende regels en normen:

Huishoudelijk reglement
Reglement op de vakbekwaamheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol melden
Beroepsnorm cervicale manipulaties
Beroepsnorm röntgen
Beroepsetische code
Prestatie omschrijving
Vereisten nota
Richtlijn dossiervorming
Richtlijn opstellen praktijk protocol
Richtlijn opstellen calamiteitenplan
WHO-guidelines
ICA-guidelines