Register Chiropractoren bieden slechts zorg die buiten noodzaak niet leidt tot schade of een  aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de client, waarbij  de rechten van de client zorgvuldig in acht worden genomen en de client ook overigens met respect wordt behandeld.

 

Register Chiropractoren zijn bekend met en werken conform de volgende regels en normen:

Huishoudelijk reglement mei 2020
patient_tevredenheids_onderzoek 2022
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol melden
Reglement op de vakbekwaamheid
Beroepsnorm cervicaal mei 2020
Beroepsnorm rntgen
Beroepsetische code
Prestatie omschrijving
Vereisten nota
Richtlijn dossiervorming
Richtlijn opstellen praktijk protocol
Richtlijn opstellen calamiteitenplan
WHO-guidelines
ICA-guidelines

Professionele standaard

logo_chiro

Chiropractoren
organisaties

DCF

CCA

ICA

NCA

Vecozo

Vergoedingen 2020

ZorgverzekeringWijzer

WHO-Guidelines

ICA-Guidelines

Patienten
vereniging

VPRC

Geschillen
instantie

SGRC