Chiropractie

Ontstaan

Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, die herontdekt is in 1895 en nu bekendheid geniet over de gehele wereld. De Canadees-Amerikaanse grondlegger van de chiropractie is Daniel David Palmer (1844-1913). Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de "Vader van de geneeskunde", die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.

“Het is noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van de wervelkolom, want vele aandoeningen worden
in werkelijkheid veroorzaak door een gebrekkigheid daarvan.”
Hippocrates (460-377 v. Chr)

Eén van de patiënten van dr. D.D. Palmer was Harvey Lillard. De man was 18 jaar ervoor betrokken geweest bij een ongeluk en voelde daarbij iets kraken in zijn rug. Kort daarna werd hij bijna helemaal doof. Dr. Palmer onderzocht zijn wervelkolom en vond bij Harvey Lillard een pijnlijke plek in zijn nek, wat een verschoven wervel bleek te zijn. Hij duwde deze verschoven wervel weer op zijn plaats en de patiënt kreeg een korte tijd later zijn gehoor weer terug. Aldus werd de grondslag gelegd voor de moderne chiropractie. In 1897 richtte Palmer in Iowa de 'Palmer school of chiropractic' op.

De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centraal zenuwstelsel vormt.
Indien zich in de wervelkolom functiestoornissen voordoen, dan ontstaan er, zo stelde dr. D.D. Palmer, ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit aftakkende zenuwen. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels goed kunnen functioneren.

In meer dan 100 jaar van zijn bestaan is de wetenschap van de chiropractie steeds verder ontwikkeld en zijn meerdere behandeltechnieken ontstaan. Tegenwoordig is chiropractie, na medicijnen en tandheelkunde, de meest verbreide vorm van geneeskunde in de wereld. Men treft overal op de wereld chiropractoren aan, waarbij de chiropractor de status van zorgverlener in de eerstelijnszorg heeft.

De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering opgedragen om chiropractie te erkennen. Tot op heden is deze motie nog niet uitgevoerd.

Nederland is hiermee een uitzondering, zo is chiropractie wel erkend in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Groot-Britannië, Zweden, België, Denemarken en Zwitserland.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en zegt in haar guidelines:

“Chiropractic is one of the most popularly used forms of Manuel therapy”
(Chiropractie is één van de meest verbreide vormen van manuele therapie)

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiotherapie behoren en daarop een evidente verdieping vormen. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Een chiropractor heeft een universitaire opleiding gevolgd die zowel de studie manueel therapie als de studie geneeskunde omvat.

Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regeringsstandpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een opleiding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie. Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma's als geneeskunde met manuele therapie.

In 2000 is de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren SNRC opgericht. De SNRC stelt eisen aan de bij haar aangesloten Register Chiropractoren© en de door hun te verlenen zorg om zo de kwaliteit van de chiropractie in Nederland te waarborgen en verder te ontwikkelen. De Register Chiropractoren© aangesloten bij het Nationaal Register van Chiropractoren worden hier periodiek op gecontroleerd.

 

Lichamelijke klachten

Het zenuwstelsel bestuurt de processen en functies van het menselijke organisme. De wervelkolom is hierbij van groot belang, omdat zij tot taak heeft het ruggenmerg met daarin de zenuwbundels te beschermen. De zenuwen komen via de tussenwervelopeningen naar buiten. Deze openingen worden gevormd door de aan elkaar grenzende wervels en tussenwervelschijven. Niet goed functionerende werveleenheden (twee wervels en een tussenwervelschijf) kunnen de zenuwfunctie verstoren. Zenuwen kunnen door een ongeluk, stress, een val of overbelasting geïrriteerd raken.
Wervelblokkades kunnen het resultaat zijn van een ongeluk, een val, slijtage van gewrichten, aangeboren afwijking, reflex veroorzaakt door houding of door stress. Wervelblokkades hoeven niet pijnlijk te zijn. Vele soorten fysieke en emotionele aandoeningen kunnen in verband gebracht worden met het onjuist functioneren van het zenuwstelsel.

De meeste klachten die de chiropractor behandelt betreffen rug, schouders en nek, maar ook hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen en benen komen veel voor. Pijn en Stijfheid veroorzaakt door artrose (slijtage) bijvoorbeeld kunnen doorgaans sterk verminderen met chiropractische behandelingen. Ook vrouwen met lage rugpijn tijdens zwangerschap kunnen baat vinden bij chiropractische begeleiding. Er zijn echter meer klachten die chiropractoren met succes behandelen, zoals menstruatiepijn, spierpijnen, gewrichtspijnen en artritis (gewrichtsontsteking). Ook met de behandeling van klachten aan armen en benen (bijv. een tennisarm) weet de chiropractor vaak goede resultaten te boeken. Zo ook bij 'vage' klachten, zoals duizeligheid, vermoeidheden, lusteloosheid, niet zelden is daarvoor een oorzaak in de wervelkolom aan te wijzen.

De chiropractor zal zich in eerste instantie bezig houden met het opheffen van stoornissen in het zenuwstelsel via het behandelen van de wervelkolom.

 

De behandeling

Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord 'cheiros': hand en 'practos': gedaan door. Het betekent dus 'gedaan door de hand'.

Eigenlijk is er geen verschil tussen een eerste bezoek aan een chiropractor en een bezoek aan een ander bekwame deskundige in de gezondheidszorg. De chiropractor zal uw volledige voorgeschiedenis willen horen (anamnese) en zowel uw specifieke problemen als uw levensstijl met u doorspreken. Chiropractoren gebruiken hierbij veelal een vragenlijst die ze u laten invullen.

Na het doen van de anamnese zal de chiropractor overgaan tot het lichamelijk onderzoek waarna de chiropractor een diagnose zal stellen. Aan de hand van alle verkregen informatie zal de chiropractor een behandelingsplan opstellen en de behandeling starten.

Op grond van zijn bevindingen kan de chiropractor besluiten u niet te behandelen, maar u door te sturen naar de huisarts. Ook is het mogelijk dat de chiropractor het nodig vindt, dat u röntgenfoto's laat maken en zal u dan ook doorverwijzen naar de huisarts of het ziekenhuis.

Tijdens de behandeling valt er af en toe een krakend geluid te horen. Dit wordt veroorzaakt door de ontsnapping van stikstofgassen door het vacuum-effect, dat optreedt wanneer een gewricht even uit elkaar getrokken wordt. Van bottenkraken is geen sprake.

Bij de vervolgbehandelingen zal de chiropractor notities maken van de ontwikkeling.

De behandeling bestaat uit 3 fasen

fase 1: stabilisatiefase
Het doel is de irritatie van de wervelkolom en het zenuwstelsel te corrigeren of aanzienlijk te verminderen.

fase 2: fase van opnieuw opbouwen
Het in de gaten houden van de wervelkolom, terwijl het zich versterkt. Door middel van chiropractische correcties begint de wervelkolom zich gedurende langere periodes te stabiliseren.

fase 3: onderhoud/ preventie
Periodiek bezoek aan de chiropractor in het kader van preventie.

Het is moeilijk om aan te geven wanneer resultaat kan optreden, soms is dat onmiddellijk, soms pas enige tijd later. Dit hangt of van de de ernst van de afwijking die uw probleem veroorzaakt, hoe lang u het probleem al heeft en hoe snel uw lichaam reageert.

Vrijwel alle ziektenkostenverzekeraars hebben chiropractie in hun aanvullende pakket opgenomen. Nadat u de rekening opgestuurd heeft zullen zij tot vergoeding overgaan. De hoogte van vergoedingen kunnen echter uiteen lopen. Klik hier voor de vergoedingen voor 2024 of neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.